Bytomski „Elektronik” jest uniwersalną odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy. Proponujemy atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewniamy rzetelną, skuteczną pomoc w rozpoczęciu kolejnych etapów edukacji lub podjęciu pracy. Szkoła kształci doskonale wykwalifikowany średni personel techniczny oraz przygotowuje uczniów do studiów na wyższych uczelniach.. Od wielu lat jesteśmy jedną z najlepszych tego typu placówek w okolicy.

Nasze atuty to:

 • Nowoczesne kierunki kształcenia
 • Szkoła bytomska o prawie 70-letniej tradycji
 • Lokalizacja w centrum Bytomia; łatwy i szybki dojazd z każdego miejsca
 • Wyremontowane budynki z nowocześnie wyposażonymi pracowniami:
 • Biblioteka z centrum multimedialnym i katalogiem on-line
 • System monitoringu szkoły i otoczenia – dbamy o bezpieczeństwo uczniów
 • Współpraca z wiodącymi na rynku pracy w regionie firmami – Tauron, Siemens, LS Airport Services, Poczta Polska, Linetech, LOTAMS
 • Członkostwo  w Stowarzyszeniu Technicznych Szkół Lotniczych
 • Współpraca z czołowymi uczelniami technicznymi m.in. Politechnika Śląska, Woskowa Akademia Techniczna, Wyższą Szkoła Oficerska Sił Powietrznych w Dęblinie, Wyższa Szkoła Techniczna, WSTI
 • Praktyki w renomowanych firmach i zakładach pracy oraz praktyki zagraniczne
 • Szerokopasmowy dostęp do Internetu,  bezprzewodowa sieć Wi-Fi dostępna dla uczniów
 • Symulator lotu dla Awioników
 • Strzelnica sportowa
 • Udział w programach współfinansowanych przez UE
 • Szeroka oferta zajęć pozalekcyjnych przygotowujących do egzaminów zewnętrznych oraz rozwijających zainteresowania i pasje uczniów
 • Wycieczki naukowe i turystyczno-krajoznawcze dla uczniów
 • Nauczyciele wychowania fizycznego z uprawnieniami trenerskimi
 • Wykwalifikowana kadra pedagogiczna
 • Tytuł „Brązowa Szkoła” w rankingu techników Perspektyw
 • Tytuł  „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości” uzyskany w konkursie organizowanym przez Fundację Fundusz Współpracy, a współorganizowanym przez Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych
 • Komputer w każdej klasie – wszystkie nasze sale dydaktyczne wyposażone są w komputery podłączone są do sieci Internet.

Zapraszamy do wspólnej nauki i zabawy