Dyrekcja

mgr Beata Kołodziejczyk – Dyrektor szkoły
mgr inż. Remigiusz Kałuża – Wicedyrektor szkoły
mgr Anna Wyparło -Kierownik szkolenia praktycznego

Nauczyciele

mgr Adamek Anita – wychowanie fizyczne
mgr Benek Katarzyna – j. angielski
dr Bogacz Ryszard – przedmioty zawodowe
mgr Bonar – Tarnawa Marta – pedagog
mgr Borek Justyna – przedmioty zawodowe
mgr Burzyk-Wywioł Jolanta – fizyka, matematyka
ppł Dąbrowski Zbigniew – przedmioty zawodowe
mgr Dybizbańska Małgorzata – matematyka
mgr Ferdyn Dagmara – j. angielski
mgr Fiedeń Stanisław – wychowanie fizyczne
mgr Garncarz Agata – j. niemiecki
mgr Grzelak Grzegorz – wychowanie fizyczne
mgr Idzik Agnieszka – fizyka
mgr Jagoda Marzena – j. polski, filozofia
mgr Janta Augustyna – j. angielski
mgr Kaczmarek Beata – j.polski
mgr Kafka Joanna – przedmioty zawodowe
mgr inż. Kałuża Remigiusz – przedmioty zawodowe
dr Klimczak Joanna – przedmioty zawodowe
mgr Kołodziejczyk Beata – matematyka
mgr Kumor Monika – przedmioty zawodowe
mgr Langer Tomasz – religia
mgr Madeja Mirosław – edukacja dla bezpieczeństwa
lic. Maksym – Wylotek Karolina – przedmioty zawodowe
mgr Malczewska Anna – przedmioty zawodowe
mgr Mazur Wojciech – wychowanie fizyczne
mgr Morawiak Anna – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Morawiecka Kamila – j. niemiecki
mgr Nitschke Renata – geografia, podstawy przedsiębiorczości, biznes i zarządzanie
mgr Pietrucha Dariusz – historia
mgr Pruska Anna – historia
mgr inż. Pruszowski Maciej – przedmioty zawodowe
mgr Ptak Małgorzata – j. angielski
mgr inż. Reich Zbigniew – przedmioty zawodowe
mgr Rosiak Viola – j. polski
mgr Rudzka-Jopa Grażyna – przedmioty zawodowe
mgr Skraba Artur – przedmioty zawodowe
mgr inż. Stępień Andrzej – przedmioty zawodowe
mgr Szarama Marta – j. angielski
mgr Szczęsny Joanna – biologia, chemia
inż. Szędzielorz Rafał – przedmioty zawodowe
mgr Szornal Jan – przedmioty zawodowe, informatyka
mgr Szymańska Anita – matematyka
mgr Śmietańska Anna – psycholog
mgr Świątek Barbara – biologia
mgr Świerc Krzysztof – przedmioty zawodowe
mgr Tanistra Renata – geografia
mgr Terenyk Dasha – j. niemiecki
mgr Tomalak Robert – fizyka
mgr Twardowski Tadeusz – przedmioty zawodowe
mgr inż. Wal Mateusz – przedmioty zawodowe
mgr Wójcik Krzysztof – j. polski
mgr Wójcik Michał – religia
mgr Wyparło Anna – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Wysypoł Sylwia – j. niemiecki
mgr Zawadzka Marta – przedmioty zawodowe
mgr Zientek Monika – nauczyciel bibliotekarz
mgr Ziętek Piotr – przedmioty zawodowe
mgr Żak Katarzyna – matematyka
mgr Żołna Ireneusz – przedmioty zawodowe

Pracownicy administracji

Iwona Sośniok – Główna księgowa
Beata Stachowicz – Sekretarz szkoły
Dariusz Belka – Kierownik gospodarczy
Beata Tusza – Specjalista
Ewa Grabara – Specjalista
Magdalena Gretszel – Specjalista

Pracownicy obsługi

Jerzy Świerczyna – Portier
Krzysztof Zarzycki – Portier
Łucjan Zorzycki – Rzemieślnik

Iwona Piecyk – Sprzątaczka
Irena Zarzycka – Sprzątaczka
Joanna Pryga – Sprzątaczka
Monika Czech – Sprzątaczka
Krystyna Zadka – Sprzątaczka
Gabriela Gozdowiak – Sprzątaczka