Wyprawka szkolna 2020/2021 – wniosek do pobrania:

pobierz wniosek

Wniosek wraz z kopią aktualnego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego należy złożyć u pedagoga szkolnego do dnia 06.09.2021