Projekt „Filmoteka Szkolna. Akcja!” jest prowadzony przez Centrum Edukacji Obywatelskiej we współpracy z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

Film uczy młodych ludzi postrzegania świata, krytycznego myślenia, swobody wypowiedzi, inspiruje do własnej twórczości, ale nawet najlepszy film nie sprawi, że uczeń będzie pracować w bardziej kreatywny sposób. Na zajęcia z filmem trzeba mieć pomysł, porzucić stare przyzwyczajenia i modele nauczania. Sięgnąć po aktywne metody pracy i myślenie projektowe. Film stanie się wówczas pretekstem do dalszych poszukiwań, inspiracją, pobudzi do rozmowy, zilustruje problem, zaangażuje emocjonalnie. (źródło: filmoteka.ceo.org.pl)

W ramach projektu realizujemy działania z zakresu edukacji filmowej przygotowując cykl lekcji z filmem. Nauczyciele mają dostęp do ponad 100 filmów polskich, scenariuszy lekcji oraz komentarzy wybitnych polskich filmoznawców, reżyserów i operatorów.

W projekcie „Filmoteka Szkolna. Akcja!” biorą udział uczniowie klas fotograficznych w ramach innowacji pedagogicznej „Film i nowe media”. Uczestnicy mają szansę również stworzyć filmowy projekt edukacyjny (krótką etiudę filmową). Założeniem na rok szkolny 2017/2018 jest przede wszystkim uczestniczenie w zajęciach filmoznawczych, stworzenie krótkiej etiudy filmowej oraz prowadzenie bloga dokumentującego działania uczniów „Film i nowe media”. Opiekunem projektu jest dr Joanna Klimczak.

Przejdź na BLOG PROJEKTU