Dostępny poniżej załącznik zawiera pakiet dokumentów dotyczący wprowadzenia standardów ochrony małoletnich przed krzywdzeniem w Technikum nr 4 im. Marii Skłodowskiej – Curie w Bytomiu.

Pobierz