Uczniów klas III i IV kształcących się w zawodach technik elektryk, technik elektronik  zapraszamy do wzięcia udziału w projekcie „Kompetentny absolwent szkoły zawodowej”. Kandydaci mają możliwość wzięcia udziału w następujących typach zajęć:

  • Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego. Kwalifikacje zawodowe technika elektryka,
  • Zajęcia pozalekcyjne przygotowujące do egzaminu zawodowego. Kwalifikacje zawodowe technika elektronika,
  • Zajęcia dodatkowe z matematyki,
  • Zajęcia dodatkowe z języka angielskiego,
  • Kurs na uprawnienia elektryczne SEP,
  • Kurs „Kierowca wózków jezdnych z napędem silnikowym”,
  • Letnie staże zawodowe w przedsiębiorstwie, za które wydawane zostanie stypendium,
  • Szkolenie w zakresie doradztwa zawodowego „Rynek pracy – perspektywy rozwoju”.

Przyjmowanie formularzy zgłoszeniowych trwa do 18.09.2013r.
Szczegółowych informacji udziela p. Anna Krzak – annbush@onet.pl.

 

logo_efs_kapital