• Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
    pobierz
   • Informacja o sposobie ORGANIZACJI i przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023 oraz w Formule 2015 obowiązująca w roku szkolnym 2023/2024
    pobierz
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie HARMONOGRAMU przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz egzaminu maturalnego w 2024 roku
    pobierz
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie szczegółowych sposobów DOSTOSOWANIA warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2023/2024
    pobierz
   • Komunikat Ministra Edukacji i Nauki w sprawie wykazu OLIMIPAD przedmiotowych przeprowadzanych z przedmiotu lub przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty lub egzaminem maturalnym oraz konkursów dla uczniów szkół i placówek artystycznych
    pobierz
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie materiałów i PRZYBORÓW pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie ósmoklasisty i egzaminie maturalnym w 2024 roku
    pobierz
   • Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 17 sierpnia 2023 r. w sprawie listy systemów operacyjnych, programów użytkowych oraz języków programowania w przypadku egzaminu maturalnego z INFORMATYKI w 2024 roku
    pobierz