rok szkolny 2023/24:

rok szkolny 2021/22:

rok szkolny 2020/21:


Szkoła od ulicy Katowickiej i placu Klasztornego w Minecraft:

Wirtualny spacer po szkole w Minecraft:

rok szkolny 2019/2020:

rok szkolny 2018/2019:

 

 

rok szkolny 2017/2018:

  

rok szkolny 2016/2017: