Bytomski „Elektronik” jest uniwersalną odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy. Proponujemy atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewniamy rzetelną, skuteczną pomoc w rozpoczęciu kolejnych etapów edukacji lub podjęciu pracy. Szkoła kształci doskonale wykwalifikowany średni personel techniczny oraz przygotowuje uczniów do studiów na wyższych uczelniach.. Od wielu lat jesteśmy jedną z najlepszych tego typu placówek w okolicy.
 Wszelkie formalności związane z praktyką zawodową załatwiane są w szkole.

Rekrutacja do klas pierwszych szkół ponadpodstawowych rozpocznie się 13 maja 2024.
Rejestrację kandydata przeprowadzić można w elektronicznym systemie naborowym, pod adresem:
https://slaskie.edu.com.pl/

Informujemy, że podana w elektronicznym systemie naborowym liczebność oddziałów jest wartością orientacyjną! W razie konieczności nastąpi dostosowanie ilości miejsc do ilości chętnych!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji 2024/2025

Zanim zaczniesz zapoznawać się z ofertą edukacyjną proponujemy wycieczkę po szkole:Kierunki kształcenia:

Technik teleinformatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik awionik
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik lotniskowych służb operacyjnych
Technik eksploatacji portów i terminali

Pozostałe informacje dla kandydatów:

informacje o szkole
wyposażenie szkoły
osiągnięcia naszych uczniów
współpraca z innymi instytucjami