Technikum nr 4 jest uniwersalną odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy. Proponujemy atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewniamy rzetelną, skuteczną pomoc w rozpoczęciu kolejnych etapów edukacji lub podjęciu pracy. Szkoła kształci doskonale wykwalifikowany średni personel techniczny oraz przygotowuje uczniów do studiów na wyższych uczelniach.
 Wszelkie formalności związane z praktyką zawodową załatwiane są w szkole.

Informujemy, że podana w elektronicznym systemie naborowym liczebność oddziałów jest wartością orientacyjną!
W razie konieczności nastąpi dostosowanie ilości miejsc do ilości chętnych!

Polecamy zapoznanie się z instrukcją krok po kroku, wyjaśniającą poszczególne etapy przyjmowania kandydata do szkoły.

Kierunki kształcenia:

Technik Teleinformatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik Fotografii i multimediów
(klasa z innowacją pedagogiczną: Film i nowe media)
Technik Awionik
Technik Elektryk
Technik Elektronik
Technik Eksploatacji Portów i Terminali
Technik Lotniskowych Służb Operacyjnych

Pozostałe informacje dla kandydatów:

wyposażenie szkoły
osiągnięcia naszych uczniów
współpraca z innymi instytucjami
regulamin rekrutacji
aneks do regulaminu rekrutacji (zmiany terminów w związku z covid-19)
deklaracje udziału w zajęciach