Bytomski „Elektronik” jest uniwersalną odpowiedzią na rosnące wymagania współczesnego rynku pracy. Proponujemy atrakcyjne, przyszłościowe kierunki kształcenia. Zapewniamy rzetelną, skuteczną pomoc w rozpoczęciu kolejnych etapów edukacji lub podjęciu pracy. Szkoła kształci doskonale wykwalifikowany średni personel techniczny oraz przygotowuje uczniów do studiów na wyższych uczelniach.. Od wielu lat jesteśmy jedną z najlepszych tego typu placówek w okolicy.
 Wszelkie formalności związane z praktyką zawodową załatwiane są w szkole.

Informujemy, że podana w elektronicznym systemie naborowym liczebność oddziałów jest wartością orientacyjną! W razie konieczności nastąpi dostosowanie ilości miejsc do ilości chętnych!

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem rekrutacji
UWAGA! Aktualny terminarz rekrutacji: ANEKS DO REGULAMINU REKRUTACJI

Zanim zaczniesz zapoznawać się z ofertą edukacyjną proponujemy wycieczkę po szkole:Kierunki kształcenia:

Technik teleinformatyk
Technik grafiki i poligrafii cyfrowej
Technik fotografii i multimediów
Technik awionik
Technik elektryk
Technik elektronik
Technik eksploatacji portów i terminali
Technik lotniskowych służb operacyjnych

Pozostałe informacje dla kandydatów:

informacje o szkole
wyposażenie szkoły
osiągnięcia naszych uczniów
współpraca z innymi instytucjami
deklaracje udziału w zajęciach