I semestr 03.09.2018 –  20.01.2019 r.
II semestr 21.01.2019 – 21.06.2019 r.
II semestr w klasach maturalnych 17.12.2018 – 26.04.2019 r.

1. Inauguracja roku szkolnego 2018/2019 03.09.2018 r.
2. Zebrania z rodzicami uczniów:
– 05.09.2018 r. 17.00,  klasy I,
– 12.09.2018 r. 17.00, pozostałe klasy
3. Zebrania z rodzicami 14.11.2018 r. 17.00
4. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 12.12.2018 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 24.12.2018 r. – 31.12.2018 r.
6. Zebrania z rodzicami 9.01.2019 r. 17.00
7. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 16.01.2019 r.
8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 9.01.2019 r. – 13.02.2019 r.
9. Ferie zimowe 11.02.2019 r. – 24.02.2019 r.
10. Konferencja plenarna podsumowująca pierwszy semestr 30.01.2019 r.
11. Zebrania z rodzicami 10.04.2019 r. 17.00
12 Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych 17.04.2019 r.
13. Wiosenna przerwa świąteczna 18.04.2019 r. – 23.04.2019 r.
14. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 26.04.2019 r.
15. Egzamin maturalny

część ustna od 06.05.2019 r. do 20.05.2019 r. (nowa formuła)
część pisemna od 06.05.2019 r. do 25.05.2019 r.

16. Zebrania z rodzicami 05.06.2019 r. 17.00
17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec – 17.06.2019 r. – 4.07.2019 r.
18. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 17.06.2019 r.
19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2019 r.
20. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2018/2019 21.06.2019 r.
21. Ferie letnie 24.06.2019 r. – 31.08.2019 r.
22. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2019/2020 30.08.2019 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

02.11.2018r. – piątek po wszystkich świętych
10.01.2019 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
2.05.2019 r. – czwartek przed świętem 3 Maja
06.05.2019 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
07.05.2019 r. – egzamin maturalny z matematyki
08.05.2019 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
18.06.2019 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia