I semestr 01.09.2021 – 23.01.2022 r.
II semestr 24.01.2022 – 2406.2022 r.
II semestr w klasach maturalnych 13.12.2021 – 29.04.2022 r.

 1. Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 – 01.09.2021 r.
 2. Zebrania z rodzicami uczniów:
  – 03.09.2021 r. – klasy 1
  – 08.09.2021 r. – klasy 2
 3. Zebrania z rodzicami – 03.11.2021 r.
 4. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 8.12.2021 r.
 5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2021 r. – 31.12.2021 r.
 6. Zebrania z rodzicami – 12.01.2022 r.
 7. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 19.01.2022 r.
 8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 10.01.2022 r. – 6.02.2022 r.
 9. Konferencja plenarna – podsumowująca pierwszy semestr –  01.2022 r.
 10. Ferie zimowe 14.02.2022 r. – 27.02.2022 r.
 11. Zebrania z rodzicami – 06.04.2022 r.
 12. Wiosenna przerwa świąteczna – 14.04.2022 r. – 19.04.2022 r
 13. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych 25.04.2022 r.
 14. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 29.04.2022 r.
 15. Egzamin maturalny
  – część pisemna od 04.05.2022 r. do 20.05.2022 r.
 16. Zebrania z rodzicami – 01.06.2022r.
 17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec- lipiec – 20.06.2022 r. – 6.07.2022 r.
 18. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 – 20.06.2022 r.
 19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 24.06.2022 r.
 20. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2021/2022 – 24.06.2022 r.
 21. Ferie letnie 27.06.2022 r. – 31.08.2022 r.
 22. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2022/2023 – 29.08.2022 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

15.10.2021r. – piątek po Dniu Edukacji Narodowej
12.11.2021r. – piątek po Święcie Niepodległości
07.01. 2022r. – piątek po Święcie Trzech Króli
10.01.2022 – 11.01.2022 r. – egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie  – sesja zimowa
02.05.2021r. – poniedziałek po 1 maja i przed 3maja
04.05.2022 r. – egzamin maturalny z  języka polskiego
05.05.2022 r. – egzamin maturalny z  matematyki
06.05.2022 r. – egzamin maturalny z  języka angielskiego
17.06.2022r. – piątek po święcie Bożego Ciała