I semestr 04.09.2017 –  21.01.2018 r.
II semestr 22.01.2018 – 22.06.2018 r.
II semestr w klasach maturalnych 18.12.2017 – 27.04.2018 r.

1. Inauguracja roku szkolnego 2017/2018 04.09.2017 r.
2. Zebrania z rodzicami uczniów:
– 06.09.2017 r. 17.00,  klasy I,
– 13.09.2017 r. 17.00, pozostałe klasy
3. Zebrania z rodzicami 15.11.2017 r. 17.00
4. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 22.12.2017 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2017 r. – 31.12.2017 r.
6. Zebrania z rodzicami 10.01.2018 r. 17.00
7. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 17.01.2018 r.
8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 10.01.2018 r. – 16.02.2018 r.
9. Ferie zimowe 29.01.2018 r. – 11.02.2018 r.
10. Konferencja plenarna podsumowująca pierwszy semestr 14.02.2018 r.
11. Zebrania z rodzicami 11.04.2018 r. 17.00
12. Wiosenna przerwa świąteczna 29.03.2018 r. – 3.04.2018 r.
13. Konferencja klasyfikacyjna klas maturalnych 23.04.2018 r.
14. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 27.04.2018 r.
15. Egzamin maturalny

część ustna od 09.05.2018 r. do 22.05.2018 r. (nowa formuła)
część pisemna od 04.05.2018 r. do 23.05.2018 r.

16. Zebrania z rodzicami 06.06.2018 r. 17.00
17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec – 19.06.2018 r. – 4.07.2018 r.
18. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 19.06.2018 r.
19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 22.06.2018 r.
20. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2017/2018 22.06.2018 r.
21. Ferie letnie 23.06.2018 r. – 31.08.2018 r.
22. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2018/2019 29.08.2018 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

11.01.2018 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
30.04.2018 r. – poniedziałek przed świętem 1 maja
02.05.2018 r. – wtorek przed świętem 3 maja
04.05.2018 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
07.05.2018 r. – egzamin maturalny z matematyki
08.05.2018 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
01.06.2018 r. – piątek po święcie Bożego Ciała
19.06.2018 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia