I semestr 04.09.2023 – 11.02.2024 r.
II semestr 12.02.2024 – 23.06.2024 r.
II semestr w klasach maturalnych 19.12.2023 – 28.04.2024 r.

 • Inauguracja roku szkolnego 2023/2024- 04.09.2023 r.
 • Zebrania z rodzicami uczniów:
  – 06.09.2023 r. – klasy 1
  – 13.09.2023 r. – klasy 2,3,4,5
 • Zebrania z rodzicami – 08.11.2023 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych – 13.12.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2023 r. – 31.12.2023 r.
 • Zebrania z rodzicami – 10.01.2024 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1, 2, 3, 4 – 24.01.2024 r.
 • Egzamin zawodowy sesja styczeń – luty – 9.01.2024 r. – 20.01.2024 r.
 • Ferie zimowe 29.01.2024 r. – 11.02.2024 r.
 • Konferencja plenarna – podsumowująca pierwszy semestr – 14.02.2024 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 28.03.2024 r. – 02 .04.2024 r
 • Zebrania z rodzicami – 10.04.2024 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych – 22.04.2024 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach maturalnych – 26.04.2024 r.
 • Egzamin maturalny
  – część pisemna od 07.05.2024 r. do 22.05.2024 r.
  – część ustna od 11.05.2024 r. do 16.05 2024 r. oraz od 20.05.2024 r. do 25.05 2024 r.
 • Zebrania z rodzicami – 29.05.2024r.
 • Egzamin zawodowy sesja czerwiec- lipiec – 03.06.2024 r. – 19.06.2024 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1, 2, 3, 4 – 14.06.2024 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21.06.2024 r.
 • Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2023/2024 – 21.06.2024 r.
 • Ferie letnie 22.06.2024 r. – 31.08.2024 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

20.10.2023r. – obchody 70 – lecia szkoły
02.05.2024r. – czwartek po 1 maja i przed 3 maja
06.05.2024 r. – poniedziałek przed egzaminami maturalnymi
07.05.2024 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
08.05.2024 r. – egzamin maturalny z matematyki
09.05.2024 r. – egzamin maturalny z j. angielskiego
31.05.2024r. – piątek po święcie Bożego Ciała
03.06.2024r. – egzamin zawodowy

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH