I semestr 01.09.2020 – 14.02.2021 r.
II semestr 15.02.2021 – 25.06.2021 r.
II semestr w klasach maturalnych 14.12.2020 – 30.04.2021 r.

1. Inauguracja roku szkolnego 2020/2021 – 01.09.2020 r.
2. Zebrania z rodzicami uczniów:
– 04.09.2020 r. – klasy 1
– 09.09.2020 r. – klasy 2
– 16.09.2020 r. – klasy 3 i 4
3. Terminy pozostałych spotkań z rodzicami będą podawane na bieżąco w zależności od sytuacji epidemicznej w kraju
4. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 9.12.2020 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2020 r. – 31.12.2020 r.
6. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 27.01.2021 r.
7. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 11.01.2021 r. – 19.02.2021 r.
8. Ferie zimowe 1.02.2021 r. – 12.02.2021 r.
9. Konferencja plenarna podsumowująca pierwszy semestr 17.02.2021 r.
10 Wiosenna przerwa świąteczna 1.04.2021 r. – 6.04.2021 r.
11. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych 26.04.2021 r.
12. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 30.04.2021 r.
13. Egzamin maturalny

część ustna od 07.05.2021 r. do 20.05.2021 r.
część pisemna od 04.05.2021 r. do 20.05.2021 r.

14. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec – 21.06.2021 r. – 8.07.2021 r.
15. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 – 21.06.2021 r.
16. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 25.06.2021 r.
17. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2020/2021 – 25.06.2021 r.
18. Ferie letnie 28.06.2021 r. – 31.08.2021 r.
19. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2021/2021 – 30.08.2021 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

12.01.2021 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
04.05.2021 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2021 r. – egzamin maturalny z matematyki
06.05.2021 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
04.06.2021 r. – piątek po święcie Bożego Ciała
22.06.2021 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia