I semestr 02.09.2019 –  12.01.2020 r.
II semestr 27.01.2020 – 26.06.2020 r.
II semestr w klasach maturalnych 16.12.2019 – 24.04.2020 r.

1. Inauguracja roku szkolnego 2019/2020 – 02.09.2019 r.
2. Zebrania z rodzicami uczniów:
– 04.09.2019 r. godz. 17.00
– 11.09.2019 r. godz. 17.00 , pozostałe klasy
3. Zebrania z rodzicami 13.11.2019 r. 17.00
4. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 11.12.2019 r.
5. Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2019 r. – 31.12.2019 r.
6. Zebrania z rodzicami 8.01.2020 r. 17.00
7. Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 10.01.2020 r.
8. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 9.01.2020 r. – 14.02.2020 r.
9. Ferie zimowe 13.01.2020 r. – 26.01.2020 r.
10. Konferencja plenarna podsumowująca pierwszy semestr 29.01.2020 r.
11. Zebrania z rodzicami 1.04.2020 r. 17.00
12 Wiosenna przerwa świąteczna 9.04.2020 r. – 14.04.2020 r.
13. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych 20.04.2020 r.
14. Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 24.04.2020 r.
15. Egzamin maturalny

część ustna od 04.05.2020 r. do 21.05.2020 r. (nowa formuła)
część pisemna od 04.05.2020 r. do 22.05.2020 r.

16. Zebrania z rodzicami 03.06.2020 r. 17.00
17. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja maj – lipiec – 22.06.2020 r. – 9.07.2020 r.
18. Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 22.06.2020 r.
19. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 26.06.2020 r.
20. Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2019/2020 26.06.2020 r.
21. Ferie letnie 29.06.2020 r. – 31.08.2020 r.
22. Konferencja plenarna inaugurująca rok szkolny 2020/2021 28.08.2020 r.

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

10.01.2020 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja zimowa
04.05.2020 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2020 r. – egzamin maturalny z matematyki
06.05.2020 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
12.06.2020 r. – piątek po święcie Bożego Ciała
23.06.2020 r. – pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie – sesja letnia