Polska jako jeden z czterech krajów europejskich realizuje projekt ,,Zoom in Media”, polegający na monitoringu marketingu alkoholowego, a nasza szkoła jest jedyną w kraju szkołą średnią uczestniczącą w projekcie.

Screen shot 2015-03-26 at 10.22.55 AM

Technikum nr 4 od początku bieżącego roku szkolnego aktywnie współpracuje z organizacją pozarządową – IOGT Polska.

Tym razem uczniowie zostali przeszkoleni przez przedstawicieli IOGT w zakresie wykorzystania urządzeń przenośnych (smartphonów/tabletów z systemem android oraz IPhonów), dzieki którym z pomocą specjalnie pobranej aplikacji, przygotowanej przez EUCAM- European Centre for Monitoring Alcohol Marketing , mogli wziąć udział w badaniu.

Screen shot 2015-03-26 at 10.23.04 AM

Wyniki zebrane w biorących udział w projekcie krajach, (1000 osób w każdym kraju) posłużą jako materiał do konsultacji w czasie konferencji Unii Europejskiej w Brukseli, odnośnie wprowadzenia ograniczeń związanych z marketingiem alkoholowym.