Administratorem danych osobowych jest Technikum Nr 4 im. M. Skłodowskiej – Curie z siedzibą w Bytomiu przy ul. Katowickiej 35, tel. 32 7074460, e-mail sekretariat@elektronik.bytom.pl
Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Maciej Zadora
adres: Urząd Miejski w Bytom ul. Smolenia 35, e-mail iod_edu@um.bytom.pl

 Klauzula informacyjna – You Tube pobierz plik

Klauzula informacyjna – Instagram pobierz plik

Klauzula informacyjna – Facebook T4 pobierz plik

Klauzula informacyjna – strona internetowa T4 pobierz plik

Klauzula informacyjna – COVID-19 pobierz plik

Klauzula informacyjna – monitoring wizyjny pobierz plik

Klauzula informacyjna – dziennik elektroniczny pobierz plik

Klauzula informacyjna – zdalne nauczanie pobierz plik

Klauzula informacyjna – rodzic/opiekun prawny/uczniowie pobierz plik

Klauzula informacyjna – nauczyciele pobierz plik

Klauzula informacyjna – pracownicy pobierz plik

Klauzula informacyjna – ZFŚS pobierz plik

Klauzula informacyjna – PPK pobierz plik

Klauzula informacyjna – dla kontrahentów, partnerów, dostawców, wykonawców pobierz plik

Klauzula informacyjna – zamówienia publiczne pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – pozostali pracownicy pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – pracownik samorządowy pobierz plik

Klauzula informacyjna – rekrutacja – nauczyciele pobierz plik