Wraz z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach jesteśmy w trakcie realizacji projektu 11.2. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin trwania projektu od 01.09.2016 do 31.08.2019 roku.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Płatne staże zawodowe dla najlepszych uczniów.

Uczestnicy odbędą staże zawodowe między innymi w następujących firmach:

– Wincor Nixdorf

– Siemens

– Holdimex

– Holdinwest

– TorPol

– Philips

– TVS

Czas trwania stażu -160 godzin.

2. Kursy przygotowujące na studia z zakresu :

– system energii odnawialnej

– informatyka z elektroniką

– grafika (multimedia, animacja, grafika warsztatowa)

– organizacja reklamy i marketingu

Kursy przygotowujące na studia będą prowadzone w wymiarze 30 godzin.

3. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach WST

– realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego

– grafika (komputerowa i grafika warsztatowa)

– mechatronika