Wraz z Wyższą Szkołą Techniczną w Katowicach jesteśmy w trakcie realizacji projektu 11.2. finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Termin trwania projektu od 01.09.2016 do 31.08.2019 roku.

W ramach projektu przewidziane są następujące działania:

1. Płatne staże zawodowe dla najlepszych uczniów.

Uczestnicy odbędą staże zawodowe między innymi w następujących firmach:

 • Wincor Nixdorf
 • Siemens
 • Holdimex
 • Holdinwest
 • TorPol
 • Philips
 • TVS

Czas trwania stażu -160 godzin.

2. Kursy przygotowujące na studia z zakresu :

 • – system energii odnawialnej
 • informatyka z elektroniką
 • grafika (multimedia, animacja, grafika warsztatowa)
 • organizacja reklamy i marketingu

Kursy przygotowujące na studia będą prowadzone w wymiarze 30 godzin.

3. Zajęcia specjalistyczne w laboratoriach WST

 • realizacja obrazu filmowego i telewizyjnego
 • grafika (komputerowa i grafika warsztatowa)
 • mechatronika