I semestr 01.09.2022 – 29.01.2023 r.
II semestr 30.01.2023 – 23.06.2023 r.
II semestr w klasach maturalnych 19.12.2022 – 28.04.2023 r.

 • Inauguracja roku szkolnego 2022/2023 – 01.09.2022 r.
 • Zebrania z rodzicami uczniów:
  – 07.09.2022 r. – klasy 1
  – 14.09.2022 r. – klasy 2
 • Zebrania z rodzicami – 09.11.2022 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas maturalnych 14.12.2022 r.
 • Zimowa przerwa świąteczna 23.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
 • Zebrania z rodzicami – 4.01.2023 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 1 semestrze dla klas 1,2,3 – 11.01.2023 r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja styczeń – luty – 9.01.2023 r. – 21.01.2023 r.
 • Ferie zimowe 16.01.2023 r. – 29.01.2023 r.
 • Konferencja plenarna – podsumowująca pierwszy semestr – 01.02.2023 r.
 • Zebrania z rodzicami – 29.03.2023 r.
 • Wiosenna przerwa świąteczna – 6.04.2023 r. – 11.04.2023 r
 • Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas maturalnych 24.04.2023 r.
 • Zakończenie zajęć w klasach maturalnych 28.04.2023 r.
 • Egzamin maturalny
  – część pisemna od 04.05.2023 r. do 22.05.2023 r.
  – część ustna od 10.05.2023 r. do 23.05 2023 r.
 • Zebrania z rodzicami – 31.05.2023r.
 • Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie sesja czerwiec- lipiec – 01.06.2023 r. – 18.06.2023 r.
 • Konferencja klasyfikacyjna po 2 semestrze dla klas 1,2,3 – 19.06.2023 r.
 • Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 23.06.2023 r.
 • Konferencja plenarna podsumowująca rok szkolny 2022/2023 – 23.06.2023 r.
 • Ferie letnie 26.06.2023 r. – 31.08.2023 r.
Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych

31.10.2022r. – poniedziałek przed Wszystkimi Świętymi
02.05.2022r. – wtorek po 1 maja i przed 3 maja
04.05.2023 r. – egzamin maturalny z języka polskiego
05.05.2023 r. – egzamin maturalny z języka angielskiego
08.05.2023 r. – egzamin maturalny z matematyki
09.06.2023r. – piątek po święcie Bożego Ciała

HARMONOGRAM IMPREZ SZKOLNYCH