Informujemy, że na stronie https://wyniki.edu.pl można złożyć e-deklarację maturalną w wersji elektronicznej.

W celu uzyskania loginu i hasła do systemu informatycznego, w którym można złożyć e-deklarację przystąpienia do egzaminu maturalnego, proszę o pobranie, wypełnienie i przesłanie na adres sekretariat@elektronik.bytom.pl wniosku o nadanie loginu i hasła, z żądaniem potwierdzenia odbioru:

 • Wniosek o nadanie loginu i hasła dostępu do systemu informatycznego
  pobierz wniosek

Dodatkowe wnioski i oświadczenia:

 • Informacja o rezygnacji z przystąpienia do egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego lub przedmiotów dodatkowych w związku z art. 44zzd ust. 4b ustawy
  pobierz załącznik
 • Wniosek zdającego / rodzica zdającego o przystąpienie do egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym
  pobierz załącznik
 • Oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie poprawkowym
  pobierz załącznik

Pozostałe deklaracje:

Deklaracja ADeklaracja BDeklaracja C