Strzelnica przeznaczona jest do nauki strzelania oraz strzelań rekreacyjnych z broni pneumatycznej, której pocisk wylatuje z lufy z energią kinetyczną nie przekraczającą 17J.
Na obiekcie można strzelać z dwóch stanowisk na dystansie 10 i 5 metrów. Strzelnica wyposażona jest w karabinki i pistolety pneumatyczne Hatsan.
W ramach zajęć na strzelnicy młodzież uczy się zasad bezpiecznego posługiwania się  bronią oraz strzelania z różnych postaw.

Zapraszamy do oglądania naszej niedawno otwartej strzelnicy.

powrót