Dnia 05.01.2024 roku rozpoczynamy rekrutację do WYJAZDU NR 1 z projektu nr  2023-1-PL01-KA121-VET-000124288 odbywającego się w terminie: 08.04.2024 do 03.05.2024 do CHORWACJI. 

Prosimy o zapoznanie się z „Regulaminem Rekrutacji i Udziału w Projekcie”, który jest dostępny w biurze projektu oraz na stronie internetowej szkoły

Termin zgłoszeń upływa 19 stycznia 2024 roku.

Całą dokumentację należy przekazać koordynatorowi projektu – pani  Małgorzacie Ptak

Uwaga!

W najbliższy piątek – 5 stycznia, na 6 lekcji tj. o 1245 – pani Viola Rosiak zaprasza do auli na spotkanie informacyjne wszystkie klasy, które będą mogły aplikować o ww. wyjazd.  Dla uczniów klas: 4c, 4d i 4f omówiony zostanie regulamin oraz zasady rekrutacji.