Zapraszamy do zapoznania się z wynikami rekrutacji na wyjazd nr 2 na tygodniowe staże zawodowe dla nauczycieli przedmiotów zawodowych (w tym nauczycieli języka obcego branżowego) (Job shadowing) w Chorwacji w ramach programu Erasmus+, nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095644.

Lista uczestników projektu: pobierz listę