Zgodnie z §5.4. „Regulaminu Rekrutacji Uczestników do akredytowanego projektu
nr 2023-1-PL01-KA121-VET-000124288 na rzecz mobilności osób uczących się i kadry
w sektorze kształcenia i szkolenia zawodowego w ramach programu Erasmus+ nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095644” każdy uczeń/uczennica, chcąc zakwalifikować się do projektu, miał/a za zadanie przygotować i dostarczyć pracę w języku angielskim na temat.: „Chorwacja – kraj, do którego jadę”. Praca mogła mieć formę plakatu, prezentacji, filmu, albumu lub inną niewymienioną. Oceniane były m.in.: pomysłowość, innowacyjność, poprawność merytoryczna i językowa, estetyka oraz wkład pracy włożony w jej przygotowanie.
Jak zawsze pomysłowość naszych kandydatów okazała się naprawdę zaskakująca.
Większość projektów została bardzo wysoko oceniona przez komisję rekrutacyjną.

Lista zakwalifikowanych uczestników

 

Zachęcamy do obejrzenia galerii zdjęć, która przedstawia uczestników rozmów i ich projekty.