Rozpoczęcie rekrutacji do WYJAZDU NR 2 w ramach w ramach programu Erasmus+ nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095644: tygodniowy staż zawodowy w Chorwacji dla 6 nauczycieli przedmiotów zawodowych (w tym nauczycieli języków obcych, uczących języka obcego zawodowego).

formularz zgłoszeniowy
informacja
kwestionariusz
regulamin