W dniu 26 marca 2019r. odbył się w Katowicach Regionalny Kongres Zawodowy, w którym wzięli udział: wiceminister edukacji Marzena Machałek, wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, wicewojewoda Robert Magdziarz oraz Śląski Kurator Oświaty Urszula Bauer. W wydarzeniu wzięli także udział  pracodawcy, dyrektorzy szkół oraz przedstawiciele rodowisk związanych
z kształceniem zawodowym. Głównym celem Kongresu było przedstawienie zmian w prawie oświatowym dotyczących szkolnictwa zawodowego. W trakcie Kongresu dyrektor naszej szkoły Beata Kołodziejczyk podpisała porozumienie o współpracy z firmą LOT Aircraft Maintenance Services Sp.z o.o w zakresie objęcia patronatem kierunku technik awionik.

Miło nam także poinformować, że w trakcie Kongresu Prezes firmy LS Airport Services, Pan Marcin Opaliński, odebrał z rąk przedstawicieli Ministra Edukacji Narodowej, Wojewody Śląskiego oraz Śląskiego Kuratora Oświaty podziękowanie za zaangażowanie firmy LS Airport Services, w kształcenia zawodowe. LS Airport Services to kolejna firma działająca w branży lotniczej, z którą współpracuje szkoła.

Śląski Urząd Wojewódzki

LOTAMS

UM Bytom

Porozumienie