W dniu 29 maja 2018r. dyrektor szkoły podpisała porozumienie o współpracy z Wojskowa Akademią Techniczną w Warszawie.

Porozumienie będzie realizowane między innymi poprzez:

  • objęcie szkoły patronatem naukowym przez WAT
  • prowadzenie zajęć w szkole przez nauczycieli akademickich
  • wspóorganizowanie konkursów i imprez o charakterze popularno – naukowym
  • zapraszanie uczniów do udziału w pracach studenckich kół naukowych
  • promocja uczelni wśród uczniów szkoły

Po części oficjalnej dyrektor szkoły wraz z nauczycielami przedmiotów zawodowych lotniczych zwiedzała Wydział Mechatroniki i Lotnictwa. Mieliśmy okazję zapoznać się z ofertą edukacyjną wydziału oraz nowoczesną bazą dydaktyczną.

Wojskowa Akademia Techniczna

porozumienie