Konferencja Stowarzyszenia     odbyła się w dniach 6 – 7 listopada 2014r. w Świdniku.

Uczestniczyli w niej nauczyciele przedmiotów awionicznych oraz dyrektor szkoły.

Członkami Stowarzyszenia są szkoły techniczne kształcące w zawodach technik awionik oraz technik mechanik lotniczy.

Stowarzyszenie rozpoczęło działalność 7 października 2013 r.

Na konferencji w Świdniku nasza szkoła została przyjęta w poczet członków tego elitarnego Stowarzyszenia.

Cele działania organizacji:

  1. Ciągłe podwyższanie jakości kształcenia w zawodach technik mechanik lotniczy i technik awionik.
  2. Osiąganie wysokich standardów wyposażenia pracowni, laboratoriów oraz pozostałych pomieszczeń, w których realizowany jest proces edukacyjny w zawodach technik mechanik lotniczy i technik awionik.
  3. Wypracowanie stanowiska w sprawie zgłaszania projektów zmian do obowiązujących przepisów prawa, regulujących działalność technicznych szkół lotniczych.
  4. Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania środków z europejskich funduszy strukturalnych na rzecz rozwoju technicznych szkół lotniczych.
  5. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji, wiedzy i doświadczenia pomiędzy zainteresowanymi osobami i instytucjami.
  6. Integracja młodzieży i nauczycieli technicznych szkół lotniczych.
  7. Upowszechnianie wiedzy z zakresu szeroko pojętej edukacji lotniczej.
  8. Działalność wspomagająca realizację zadań w zakresie edukacji lotniczej.
  9. Realizacja zadań w zakresie pozostałej działalności dydaktycznej, wychowawczej i organizacyjno-technicznej.

Uczestnicy konferencji zwiedzili PZL- Świdnik SA oraz Aeroklub w Świdniku.

WP_20141107_006 WP_20141107_003 WP_20141107_001 WP_20141106_004