Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2022” obowiązująca w roku szkolnym 2021/2022
(akualizacja z dnia 28 września 2021 r.):
pobierz