W dniu 16 listopada 2023r. uroczyście otwarliśmy nasze „Laboratorium Marzeń”. To projekt „Zielonej Pracowni”, który został dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. W otwarciu pracowni uczestniczyli przedstawiciele Funduszu: Pan Adam Lewandowski – Zastępca Prezesa Zarządu oraz Pan Mariusz Janas. W tym ważnym dla szkolnej społeczności dniu, byli
z nami także Pan Prezydent Adam Fras oraz Pani Barbara Freier-Pniok Naczelnik Wydziału Edukacji w Bytomiu. Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali Prezydent Fras oraz Pan Adam Lewandowski wraz z Panią Joanną Szczęsny, która jest autorką zwycięskiego projektu. Następnie uczniowie zaprezentowali nową pracownię, a w szczególności pomoce dydaktyczne, które będą wykorzystywane w trakcie lekcji.