Informujemy, że na stronie szkoły zamieszczono komunikat dyrektora CKE w sprawie materiałów i przyborów, z których mogą korzystać zdający zawodowy w nadchodzącej sesji LATO 2024. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.

część praktyczna część pisemna