Harmonogran rozmów kwalifikacyjnych uczniów/uczennic na wyjazd nr 1 na miesięczne praktyki zawodowe w Szwecji w ramach programu Erasmus+

 nr projektu: 2022-1-PL01-KA121-VET-000053606
nr Akredytacji: 2020-1-PL01-KA120-VET-095644

pobierz