Przedmioty punktowane w procesie rekrutacji:   j. polski, j. angielski, matematyka, geografia

Dynamiczny rozwój branży lotniczej spowodował wzrost zapotrzebowania  na wykwalifikowany personel pracujący w działach służb operacyjnych portów lotniczych jak i podmiotów współpracujących z lotniskami.

W trakcie kształcenia w zawodzie technik operacyjnych służb lotniskowych uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności niezbędne do  pozyskiwania oraz przekazywania informacji dotyczących ciągłości operacyjnej portu lotniczego takich jak:  prowadzenie działań monitorowania infrastruktury portu lotniczego, prowadzenia działań operacyjnych, prowadzenia działań w sytuacji zagrożenia zgodnie z procedurami portu lotniczego.

Kwalifikacje zawodowe absolwentów umożliwiają podjęcia pracy w portach lotniczych na stanowiskach: koordynator naziemnego ruchu lotniczego, dyżurny.  Może być również zatrudniony w firmach handlingowych wykonujących bezpośrednio czynności obsługowe rejsów dla
przewoźników lotniczych jako pracownik koordynujący wykonywanie obsługi naziemnej.

Absolwenci kierunku poszukiwani są także przez linie lotnicze, które poszukują pracowników na stanowisko dyspozytora  lotniczego.

Jeżeli jesteś osobą stojącą przed dokonaniem wyboru kształcenia i chcesz związać swoją przyszłość z lotnictwem to zapraszamy do kształcenia w naszej szkole, która umożliwia ci dalszy rozwój swojej pasji.

W ramach nauki na tym kierunku przewidziane są odbywające się na lotnisku miesięczne praktyki.
Dodatkowo w klasie 3 uczniowie mają zapewnione cotygodniowe zajęcia na lotnisku.

Na kierunku tym ma miejsce innowacja pedagogiczna SITA – szybka nauka języka – po więcej szczegółów i zdjęć zapraszamy na stronę szkoły.

powrót