Wyniki i świadectwa egzaminu maturalnego będą do odbioru w sekretariacie szkoły(klasy 4c, 4d, 4e, 4f ) od dnia 30 czerwca 2015 r.  godz12.00

Uczniowie klasy 4a/b odbierają świadectwa w dniu 30 czerwca 2015 r.  godz12.00 w trakcie spotkania z wychowawcą w pracowni energoelektroniki.

Po odbiór należy zgłosić się z dowodem tożsamości.

 

Także 30 czerwca o godz. 1000 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystówumożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Absolwenci, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych (oraz jednego dodatkowego – dla zdających nową maturę), a nie zdali tylko jednego egzaminu z przedmiotu obowiązkowego, mają prawo do przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym:

 

Warunkiem przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym jest złożenie do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników tj. do 7 lipca br. Oświadczenia absolwenta o woli ponownego przystąpienia do egzaminu w terminie poprawkowym (do pobrania załączniki w formacie Worda: Załącznik T_18, Załącznik L_18a lub Załącznik L_18b).