Wyniki egzaminu maturalnego i świadectw dojrzałości będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 05.07.2016r. godz.13. 

Po odbiór proszę zgłosić się z dowodem tożsamości.

5 lipca br. od godz. 00:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w serwisie dla maturzystów (link ze strony www.oke.jaworzno.pl,) (dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły).

Poprawkowe egzaminy maturalne przeprowadzone zostaną w szkole według harmonogramu:

  • 23 sierpnia 2016r. – godz.9.00 – część pisemna
  • 24 – 26 sierpnia – część ustna – dokładny harmonogram części ustnej zostanie zamieszczony na stronie szkoły po ogłoszeniu wyników.

Zdający uprawnieni do przystąpienia do poprawkowego egzaminu maturalnego zobowiązani są do złożenia w szkole w nieprzekraczalnym terminie do 12 lipca 2016r. pisemnego  Oświadczenia o zamiarze przystąpienia do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu:

Załącznik 7a_N (nowa formuła)

Załącznik 7b_S (stara formuła).

Oświadczenia dostępne są w sekretariacie szkoły.