Świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego będą do odebrania w sekretariacie szkoły od dnia 4 lipca 2019r. godz.13.

Po odbiór proszę zgłosić się z dowodem tożsamości.

4 lipca od godz. 08:00 udostępnione zostaną wyniki egzaminów w  Serwisie
dla zdających (Serwis dla maturzystów) – link ze strony oke.jaworzno.pl, dane do logowania przekazuje dyrektor szkoły.(należy się po nie zgłosić osobiście – nie podajemy przez telefon).