W dniu 19.02.2020r. dyrektor szkoły podpisała umowę patronacką z firmą Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach reprezentowana przez Pana Dariusza Zygmunta dyrektora oddziału. Firma Tauron Dystrybucja S.A. oddział w Gliwicach obejmuje patronatem uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i zobowiązuje się między innymi do:

  • organizacji prelekcji i warsztatów związanych z zawodem,
  • organizacji  praktyk zawodowych,
  • ufundowania trzech stypendiów dla 3 uczniów objętych patronatem , którzy osiągnęli najlepsze wyniki w nauce przedmiotach zawodowych
  • zapewnienia stypendium socjalnego dla 2 uczniów objętych patronatem, którzy znajdują się w trudnej sytuacji finansowej
  • współpracy ze szkołą w zakresie promowania zawodu technik elektryk
  • podejmowania działań wspierających naukę zawodu.