Nasza Szkoła wzięła udział w konkursie „Szkoła Zawodowa Najwyższej Jakości”.Organizatorem konkursu jest Fundacja Fundusz Współpracy, a współorganiztorami Kuratorium Oświaty w Warszawie,  Ośrodek Rozwoju Edukacji, Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Partnerstwo na rzecz wsparcia osób młodych.Głównym celem tego przedsięwzięcia jest zidentyfikowanie, wybór i rozpowszechnienie najciekawszych rozwiązań podnoszących jakość edukacji zawodowej w Polsce.Do konkursu zgłosiliśmy innowację pedagogiczną „Film i nowe media”, która realizowana jest w klsach kształcących w zawodzie fototechnik(technik fotografii i multimediów). Otrzymaliśmy status „Dobrej Praktyki”. Gala wręczenia dyplomów odbyła się w dniu 8 czerwca 2018r. w Warszawie. Wzięła w niej udział dr Joanna Klimczak, która jest pomysłodawczynią, autorką programu i realizatorem innowacji. Gratulujemy serdecznie i życzymy satysfakcji z podjętych działań.
sznj_dyplom1