Świadectwa dojrzałości i wyniki egzaminu maturalnego będzie można odbierać w sekretariacie szkoły od dnia 3 lipca 2018r. godz.13.00.

Po odbiór proszę zgłosić się z dowodem tożsamości.