W dniu 15 listopada odbyło się spotkanie z przedstawicielami firmy Tauron. Podczas spotkania,  dyrektor gliwickiego oddziału TAURON Dystrybucja Pan Dariusz Zygmunt przekazał szkole kolejne pomoce dydaktyczne. Sprzęt został przekazany na doposażenie pracowni elektrycznej  zgodnie z zawartą Umową Patronacką.

Uczniowie otrzymali kompaktowe stanowiska szkoleniowe oraz Sterowniki PLC.