W dniu 20.02.2020r. uczniowie naszej szkoły wzięli udział w grze miejskiej poświęconej setnej rocznicy powołania Wojciecha Korfantego na Polskiego Komisarza Plebiscytowego. Wyposażeni w mapy, udali się do miejsc związanych z historią powstań śląskich m.in hotelu Lomnitz oraz tablicy upamiętniającej wybitnego polityka międzywojnia – Wojciecha Korfantego. Spacer uzmysłowił młodzieży znaczenie Bytomia jako miasta, w którym zawsze pulsowała polska krew.