Przewodniczący – Arkadiusz Kafka
Wiceprzewodniczący – Krzysztof Nowak
Sekretarz – Danuta Kalfas

Komisja Rewizyjna

Anna Zyg
Anna Legut