W dniu 17 czerwca 2016r. w siedzibie Wyższej Szkoły Bankowej w Chorzowie, odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Poligon z Bankową”. W projekcie zainicjowanym przez  WSB oraz Wojskową Komendę Uzupełnień w Chorzowie, brali udział uczniowie klas mundurowych szkół śląskich. Uczestniczyli oni w całodziennych poligonach, w trakcie których pod okiem instruktorów szkolili swoje umiejętności strzeleckie, ogólnowojskowe, survivalowe, orientacji w terenie, jak również uzyskali wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy medycznej i podstawowych przepisów BHP.  W klasyfikacji drużyn uczennice naszej szkoły Nicole Pospieszczyk oraz Agnieszka Strycharz zajęły odpowiednio 2 i 4 miejsce  w kategorii indywidualnej dziewcząt, a uczeń Paweł Tabaka  zajął 4 miejsce  w kategorii indywidualnej chłopców. Gratulujemy.

Dyplomy

P. Tabaka
A. Strycharz
N. Pospieszczyk

info na stronie WSB

info na stronie WKU w Chorzowie