iogt

W dniu 08 października 2014, odbyło się podpisanie porozumienia dotyczącego współpracy naszej szkoły z organizacją pozarządową działającą w tematyce profilaktyki uzależnień
i wykluczenia społecznego IOGT Polska.

Przy podpisaniu obecna była Dyrektor Technikum nr 4, mgr Beata Kołodziejczyk,  Mirosław Marutschke – Przewodniczący Zarządu Krajowego IOGT Polska oraz Natalia Maciejczyk – Wiceprzewodnicząca Zarządu Krajowego IOGT Polska.

Celem umowy jest współpraca w przedsięwzięciach ukierunkowanych na podnoszenie wśród uczniów i kadry pedagogicznej świadomości dotyczącej zagrożeń związanych z uzależnieniami.