Świadectwa dojrzałości po sesji poprawkowej będą do odbioru w sekretariacie szkoły od dnia 10 września 2021r. godz.12:00.

Po odbiór proszę zgłosić się z dowodem tożsamości.