Poniżej komunikaty Centralnej Komisji Egzaminacyjnej o przyborach w części:

pisemnej

 

praktycznej