Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 24 marca 2015 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji czerwiec 2015 r.

20150324_Komunikat_o_przyborach_egz_zaw_STARY_etap_praktyczny