W dniu 20 października 2023r. uroczyście obchodziliśmy jubileusz 70 – lecia istnienia naszej Szkoły. W tym uroczystym dniu dniu byli z nami między innymi: Prezydent Miasta Bytomia Pan Mariusz Wołosz, radni Rady Miejskiej, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bytomiu Pani Bożena Szarama, przedstawiciele Wydziału Edukacji Urzędu Miejskiego w Bytomiu, dyrektorzy bytomskich placówek oświatowych, przedstawiciele firm oraz uczelni wyższych, z którymi współpracuje szkoła, absolwenci, emerytowani i obecni nauczyciele oraz pracownicy szkoły, a także uczniowie „Elektronika”. Ze szczególnym wzruszeniem powitaliśmy Pana Michała Pokludę, który w latach 1988 – 2005 pełnił funkcję dyrektora szkoły oraz Panią Barbarę Sochacką nauczycielkę związaną ze szkołą od samego jej początku.W roku 1996 – z jej inicjatywy – powstał Klub Emerytów, Absolwentów i Sympatyków „Energetyk – Elektronik”.Pan Prezydent Mariusz Wołosz na ręce dyrektor Szkoły przekazał list gratulacyjny. Gratulacje przekazała nam także Śląska Kurator Oświaty – Pani Urszula Bauer. Miłą niespodzianką było dla nas wyróżnienie medalem im. dr.inż Zbigniewa Białkiewicza. Medal ten w imieniu Oddziału Zagłębia Węglowego Stowarzyszenia Elektryków Polskich wręczył nam, absolwent naszej Szkoły prof. dr hab. inż. Jerzy Barglik.

Po części oficjalnej wszyscy uczestnicy z zapartym tchem podziwiali występy młodzieży, która pokazała nam swoje talenty artystyczne.Muzyka
i taniec ilustrowały kolejne dekady istnienia naszej Szkoły. Część artystyczną zakończył minirecital Ewy Urygi – wokalistki jazzowej – absolwentki „Elektronika”.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy byli z nami w tak ważnym dla całej społeczności szkolnej dniu.