Dzień Przedsiębiorczości

Po raz kolejny uczniowie naszej szkoły, koordynowani przez panią Renatę Nitschke, brali udział w ogólnopolskim projekcie Dzień Przedsiębiorczości.

Istotą projektu jest włączenie dorosłych – wolontariuszy z firm i instytucji – w edukację młodych ludzi. Dzięki zaangażowaniu tych osób uczniowie szkół ponadgimnazjalnych mogą spędzić w jednym dniu kilka godzin na konkretnym stanowisku pracy. W tym czasie weryfikują swoje wyobrażenia         o danym zawodzie, zapoznają się z jego specyfiką i pozyskują od wolontariusza wszelkie praktyczne informacje, których nie zapewni im studiowanie podręczników.

W tym roku młodzież wybrała firmy związane ze swoim kierunkiem kształcenia czyli drukarnie, biura projektowe ale także przedszkola.

Za udział dziękujemy uczniom i zaangażowanym w to przedsięwzięcie firmom.

Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości

Nasza szkoła uczestniczy w Młodzieżowym Forum Przedsiębiorczości organizowanym przez Fundację Edukacji Przedsiębiorczej i Górnośląską Wyższą Szkołę Przedsiębiorczości w Chorzowie przy wsparciu Narodowego Banku Polskiego.

Młodzież klasy drugiej c/f, pod opieką pani Renaty Nitschke, uczestniczyła w warsztatach, w siedzibie GWSP, dotyczących  planowania działalności gospodarczej i społecznej oraz pozyskiwania funduszy na działalność gospodarczą i społeczną.

26 maja odbędą się drugie warsztaty na temat: Rynek pracy: możliwości zarobkowe młodych uczestników rynku, aktywne metody poszukiwania pracy, szanse i zagrożenia mobilności zawodowej.

Na Młodzieżowe Forum Przedsiębiorczości oprócz warsztatów, odbywają się debaty i Regionalny Konkurs Projektów Przedsiębiorczych, których celem jest rozwijanie kompetencji uczniów szkół ponadgimnazjalnych z woj. śląskiego w zakresie przedsiębiorczości, samozatrudnienia oraz pozostałych kompetencji kluczowych i umiejętności praktycznych tj. kreatywności, uczenia się, budowania relacji społecznych, planowania i organizacji.

Uczestników forum zachęcamy do udziału w Konkursie. Szczegółowe informacje i regulamin konkursu znajdują się na stronie http://www.gwsp.edu.pl/poznaj-gwsp/aktualnosci/mlodziezowe-forum-przedsiebiorczosci