Od 18 maja do 18 czerwca 2018 r.

  1. Pod adresem http://slaskie.edu.com.pl znajdziesz elektroniczny system rekrutacji. Zarejestruj się, wybierz Technikum nr 4.
    Najbardziej interesujący Cię kierunek należy wybrać z pierwszym priorytetem.
  2. Przynieś do sekretariatu naszej szkoły wydrukowane w systemie rekrutacji podanie. Podpisz je wraz ze swoimi rodzicami.

Od 22 czerwca do 26 czerwca 2018 r. (do godz. 15.00)

Przynieś do szkoły potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie oznaczone nr 1).

6 lipca 2018 r. (godz. 10.00)

Dyrektor ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Do 12 lipca 2018 r. (do godz. 10.00)

Potwierdź wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

Nie doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia przez kandydata traktowana jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do wybranej wcześniej szkoły.

13 lipca 2018 r. (godz. 10.00)

Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły.

powrót