Od 13 maja do 25 czerwca 2019 r.

  1. Pod adresem http://slaskie.edu.com.pl znajdziesz elektroniczny system rekrutacji. Zarejestruj się, wybierz Technikum nr 4.
    Najbardziej interesujący Cię kierunek należy wybrać z pierwszym priorytetem.
  2. Przynieś do sekretariatu naszej szkoły wydrukowany w systemie rekrutacji wniosek. Podpisz go wraz ze swoimi rodzicami.

Od 21 czerwca do 25 czerwca 2019 r. (do godz. 15.00)

Przynieś do szkoły potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty (kopie oznaczone nr 1).

16 lipca 2019 r. (godz. 10.00)

Komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Do 24 lipca 2019 r.

Potwierdź wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.

Nie doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia przez kandydata traktowana jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

25 lipca 2019 r. (godz. 10.00)

Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły.

powrót