UWAGA!
W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół wniosek o przyjęcie do szkoły (w tym wymagane załączniki) można składać elektronicznie.

Od 15 czerwca do 10 lipca 2020 r.

  1. Pod adresem http://slaskie.edu.com.pl znajdziesz elektroniczny system rekrutacji. Zarejestruj się, wybierz Technikum nr 4.
    Najbardziej interesujący Cię kierunek należy wybrać z pierwszym priorytetem.
  2. Wydrukuj wypełniony w systemie rekrutacji wniosek. Podpisz go wraz ze swoimi rodzicami.
  3. Dostarcz wniosek do sekretariatu naszej szkoły.

Od 26 czerwca do 10 lipca 2020 r.

Dostarcz do szkoły potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej.

Od 31 lipca do 4 sierpnia 2020 r.

Dostarcz do szkoły zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty.

12 sierpnia 2020 r.

Komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Od 13 sierpnia – 18 sierpnia 2020 r. (do godz. 15.00)

Potwierdź wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu po 8 klasie szkoły podstawowej oraz zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu

Nie doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia przez kandydata traktowana jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

19 sierpnia 2020 r.

Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły.

powrót