Od 11 maja do 23 czerwca 2020 r. (do godz. 15.00)

  1. Pod adresem http://slaskie.edu.com.pl znajdziesz elektroniczny system rekrutacji. Zarejestruj się, wybierz Technikum nr 4.
    Najbardziej interesujący Cię kierunek należy wybrać z pierwszym priorytetem.
  2. Przynieś do sekretariatu naszej szkoły wydrukowany w systemie rekrutacji wniosek. Podpisz go wraz ze swoimi rodzicami.

Od 26 czerwca do 30 czerwca 2020 r. (do godz. 15.00)

Przynieś do szkoły potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (kopie oznaczone nr 1).

13 lipca 2020 r.

Komisja ogłasza listę kandydatów zakwalifikowanych do szkoły z podziałem na oddziały.

Do 20 lipca 2020 r. (do godz. 15.00)

Potwierdź wolę uczęszczania do naszej szkoły poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Nie doręczenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia przez kandydata traktowana jest jako jego rezygnacja ze starania się o przyjęcie do szkoły.

21 lipca 2020 r.

Dyrektor ogłasza listę przyjętych do szkoły.

powrót