Jak będzie zorganizowana nauka w roku szkolnym 2020/2021? – informacje dla uczniów.

Droga Uczennico! Drogi Uczniu!
1. Zajęcia odbywają się w szkole według planu lekcji. Jeśli trzeba będzie przejść na system nauki zdalnej, Ty i Twoi rodzice zostaniecie o tym poinformowani przez dyrektora szkoły.
2. Przy wejściu do szkoły musisz zdezynfekować ręce płynem zapewnionym przez szkołę.
3. Do szkoły przychodzisz według znanego Ci planu lekcji. Pamiętaj, aby sprawdzić w jakiej sali masz zajęcia – to ważne, bo zajęcia nie zawsze będą w pracowni zgodnej z przedmiotem
a Ty nie będziesz na każdej przerwie zmieniał sali. Nauczyciel prowadzący zajęcia przyjdzie do miejsca, w którym będziesz ze swoją klasą.
4. Tobie i Twoim kolegom zostanie przypisane stałe miejsce w każdej sali. Uzgodnisz to z Twoim wychowawcą. Pamiętaj – nie należy zmieniać przypisanego miejsca.
5. W czasie zajęć używaj tylko swoich podręczników i przyborów szkolnych. Jeśli koniecznie musisz skorzystać z innych przyborów, musisz zapytać o zgodę nauczyciela.
6. Na czas przerwy będziesz opuszczał salę i spędzał czas na korytarzu. W tym czasie sala lekcyjna będzie wietrzona lub dezynfekowana.
7. W czasie przerw masz obowiązek nosić prawidłowo założoną maseczkę ochronną, zachować dystans od innych osób i bezwzględnie stosować się do poleceń nauczyciela dyżurującego.
8. W roku szkolnym 2020/2021 organizacja wycieczek i wyjść uczniów poza teren szkoły
oraz organizacja imprez szkolnych zostaje zawieszona do odwołania.
9. Jeśli źle się czujesz, masz objawy przeziębienia nie przychodź do szkoły – zostań w domu
i skontaktuj się z lekarzem.
10. Jeśli twój kolega czy koleżanka źle się czują albo widzisz u nich objawy sugerujące zakażenie COVID-19 natychmiast poinformuj o tym nauczyciela, z którym masz zajęcia lub wychowawcę klasy.
11. Jeśli w szkole źle się poczujesz, będziesz miał temperaturę lub zaczniesz kaszleć, dyrektor szkoły zaprowadzi Cię do specjalnie przygotowanej izolatki i zawiadomi Twoich Rodziców.
Oni odbiorą Cię ze szkoły.
12. Jeśli cierpisz na alergię lub chorobę przewlekłą, której objawy przypominają objawy zakażenia COVID – 19, Twoi Rodzice powinni zawiadomić o tym Twojego wychowawcę przedstawiając mu zaświadczenie lekarskie.
13. Jeśli cierpisz na alergię lub chorobę przewlekłą, i nie możesz używać maseczek
ani przyłbic ochronnych, Twoi Rodzice powinni zawiadomić o tym Twojego wychowawcę przedstawiając mu zaświadczenie lekarskie.
14. Jeśli Ty lub Twoja rodzina zostaliście objęci obowiązkiem kwarantanny poinformuj o tym Twojego wychowawcę lub dyrektora szkoły poprzez wiadomość w dzienniku elektronicznym. Oni zawiadomią Twoich kolegów, którzy również mogli zostać zakażeni.
15. Jeśli znalazłeś się na kwarantannie i nie możesz przychodzić na lekcje, Twoi nauczyciele
na platformie Microsoft Teams zostawią dla Ciebie materiały, z pomocą których będziesz mógł się uczyć tego, co Twoi koledzy w szkole.
16. Jeśli obowiązkiem kwarantanny zostanie objęta cała Twoja klasa, przejdziesz w tryb nauki zdalnej a Twoi nauczyciele poprzez platformę Microsoft Teams będą prowadzili lekcje
w godzinach przewidzianych planem lekcji.
17. Pamiętaj, nasze bezpieczeństwo zależy od nas samych. Dbajmy o siebie wzajemnie!

Zarządzenie w sprawie organizacji nauki w roku szkolnym 2020/2021

Jak będzie zorganizowana nauka w roku szkolnym 2020/2021? – informacje dla Rodziców.

Szanowni Rodzice!
Poniżej znajdziecie Państwo zasady organizacji zajęć dydaktyczno – wychowawczych w Technikum nr 4 w roku szkolnym 2020/2021 w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego.

Zarządzenie w sprawie organizacji nauki w roku szkolnym 2020/2021