1. W dniu 13.10.2021r. lekcje odbywają się według harmonogramu:

      0. 7:05 – 7:50

  1. 8:00 – 8:30
  2. 8:40 – 9:10
  3. 9:20 – 9:50
  4. 10:00 – 10:30
  5. 10:40 – 11:10
  6. 11:20 – 11:50
  7. 12:00 – 12:30

2. Zgodnie z artykułem 74. Karty Nauczyciela  14 października 2021r. jest wolny od zajęć lekcyjnych.

3. Na podstawie Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego
(Dz. U. poz. 1603 oraz z 2019 r. poz. 318) dzień 15.10.2021r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych.