Na podstawie  ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego dzień 18.06.2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywa się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.