Na podstawie  rozporządzenia ROZPORZĄDZENIA MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 11 sierpnia 2017 r.
w sprawie organizacji roku szkolnego- dzień 10.01. 2019r. jest dniem wolnym od zajęć dydaktycznych. W tym dniu odbywa się część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.