Na podstawie  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. Nr 46, poz. 432, z późn. zm.)

dzień 19 czerwca 2018r. jest wolny od zajęć dydaktycznych – część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie.