1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 01 kwietnia 2016 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający
podczas etapu praktycznego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe
w sesji czerwiec 2016 r.

2016_Komunikat_o_przyborach_ZAW_Stary_prakt-_czerwiec_2016

2. Terminy egzaminów

  • etap pisemny – 20 czerwca 2016 r. (poniedziałek), godz. 12:00 
  • etap praktyczny zgodnie z harmonogramem

Harmonogram_przeprowadzania_etapu_praktycznego_egzaminu_potwierdzajacego_kwalifikacje_zawodowe_dla_absolwentow_technikow_i_szkoly_policealnej_-_czerwiec_2016